Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới

Cuốn sách là công trình khoa học có giá trị lý luận - thực tiễn, góp phần cung cấp thêm thông tin, tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX)...

Với 4 chương, nội dung cuốn sách được chia thành hai phần:

- Phần thứ nhất: Bối cảnh lịch sử, nội dung và thực trạng tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

- Phần thứ hai: Một số vấn đề cần bổ sung, phát triển và giải pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cuốn sách là công trình khoa học có giá trị lý luận - thực tiễn, góp phần cung cấp thêm thông tin, tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và bổ sung tài liệu phục vụ cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về những vấn đề có liên quan.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả PGSTS Nguyễn Bá Dương, TS Nguyễn Văn Quang
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045703946
Trọng lượng (gr) 370
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 227
Giá bìa 40,000 đ