Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Bàn Về Hệ Thống Pháp Luật

Trong khoa học pháp lý, khái niệm pháp luật và hệ thống pháp luật là những khái niệm rất cơ bản đã được đưa vào các giáo trình lý luận về nhà nước và pháp luật để giảng dạy trong các trường đại học chuyên ngành luật. Mặc dù vậy, việc nghiên cứu, đánh giá và bổ sung những đặc tính mới của các khái niệm này cho phù hợp với sự phát triển của khoa học pháp lý đương đại vẫn được rất nhiều nhà nghiên cứu tìm tòi, khám phá.

Trong thời gian gần đây, khoa học pháp lý đã chứng kiến một số nghiên cứu mở ra những hướng mới, giúp chúng ta có hướng tiếp cận mới về hệ thống pháp luật, góp phần mang lại những cải cách quan trọng, đáng ghi nhận trong lĩnh vực xây dựng và thi hành pháp luật ở Việt Nam. Trong đó, quan niệm (hay cách tiếp cận) về hệ thống pháp luật đã có những thay đổi lớn, hệ thống pháp luật được tiếp cận trong trạng thái động, hoạt động xây dựng thể chế và hoạt động tổ chức thi hành pháp luật được đặt trong mối quan hệ gắn bó hữu cơ trong một chỉnh thể thống nhất.

Cuốn sách Bàn Về Hệ Thống Pháp Luật sẽ cung cấp thêm một số góc nhìn đa chiều các quan niệm về hệ thống pháp luật hiện nay. Cuốn sách gồm một số bài viết của các nhà khoa học, trong đó tập trung đi sâu phân tích các vấn đề như bản chất của pháp luật, hệ thống pháp luật; quan điểm truyền thống về hệ thống pháp luật và những tác động của quan điểm đó đối với quá trình xây dựng và thực thi pháp luật Việt Nam hiện nay; đào tạo nguồn nhân lực xây dựng, thi hành pháp luật...

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045709146
Trọng lượng (gr) 200
Kích thước 19 x 13
Số trang 259
Giá bìa 37,000 đ