Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Bản Hợp Xướng Nobunaga 09 

Sau ngày tiến kinh, Oda Sabuno Nobunaga có người bạn xuất chúng Akechi Mitsuhide sát cánh, đang tăng tốc trên con đường hướng tới giấc mơ Thiên hạ bố võ. Bước đầu tiên là dẫn 10 vạn quân đi đánh Asakura Yoshikage nước Echizen. Binh đoàn Oda thế như chẻ tre nhưng nào ngờ, một hung tin ập đến Saburo tại đèo Kinome xứ Echizen.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Ayumi Ishii
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Trẻ
Công ty phát hành NXB Trẻ
ISBN 8934974156628
Kích thước 11.3 x 17.6 cm
Giá bìa 21,600 đ