Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Strawberry Shortcake and her friends are taking a ballet lesson. Lemon Meringue gets upset because she's not as good at leaping as her friends. Strawberry helps Lemon realize that everyone has their own strengths and all that really matters is that you try your berry best!

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Sierra Harimann,Lisa Workman
Nhà xuất bản Penguin Putnam Inc
Năm phát hành 05-2010
ISBN 9780448453781
Trọng lượng (gr) 181
Kích thước 0.0 x 22.0 x 15.0
Số trang 32
Giá bìa 80,000 đ