Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam
ISBN 8934994285759
Trọng lượng (gr) 130
Kích thước 17x24
Số trang 100
Giá bìa 6,500 đ