Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam
ISBN 8934994285650
Trọng lượng (gr) 120
Kích thước 17x24
Số trang 92
Giá bìa 6,100 đ