Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Nhiều Tác Giả
Nhà xuất bản NXB Giáo Dục Việt Nam
ISBN 9786040014238
Trọng lượng (gr) 350
Kích thước 17 x 24
Giá bìa 12,300 đ