Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam
ISBN 8934994285728
Trọng lượng (gr) 240
Kích thước 17x24
Số trang 198
Giá bìa 13,100 đ