Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam
ISBN 8934994285643
Trọng lượng (gr) 140
Kích thước 17x24
Số trang 111
Giá bìa 8,000 đ