Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 11 - Có Đáp Án

Cuốn sách Bài tập Tiếng Anh lớp 11 được biên soạn theo chương trình Tiếng Anh lớp 11. Dựa vào phương pháp dạy ngôn ngữ giao tiếp (Communicative Language Teaching Method) cuốn sách tập trung vào việc phát triển các kỹ năng ngôn ngữ cho học sinh Trung học phổ thông, trong đó chú trọng vào luyện ngữ âm, từ vựng, kỹ năng đọc hiểu, viết và sử dụng ngôn ngữ tổng hợp thông qua các bài kiểm tra (Tests), giúp cho người học có khả năng tổng hợp kiến thức hiệu quả nhất.

Mỗi bài học trong cuốn sách Bài tập Tiếng Anh lớp 11 được biên soạn theo chủ điểm quen thuộc với học sinh Trung học phổ thông. Mỗi đơn vị bài học được chia thành 3 mục lớn như sau:

PART 1: VOCABULARY AND GRAMMAR REVIEW

PART 2: EXERCISES

A. PHONETICS

B. VOCABULARY AND GRAMMAR

C. READING

D. WRITING

PART 3: TEST YOURSELF

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Bùi Văn Vinh, Bùi Ngọc Mai
Nhà xuất bản NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội
ISBN 8935236412896
Trọng lượng (gr) 350
Kích thước 19 x 27
Giá bìa 149,000 đ