Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam
ISBN 8934994285797
Trọng lượng (gr) 180
Kích thước 17x24
Số trang 155
Giá bìa 9,900 đ