Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Bài Tập Tiếng Anh 6 (Không Đáp Án)

Bài Tập Tiếng Anh 6 - Không Đáp Án

MỤC LUC

Unit 1:    Greetings

Unit 2:    At School 

Unit 3:    At Home

Unit 4:    Big Or Small 

Unit 5:    Things I Do.

Unit 6:    Places

Unit 7:    Your House 

Unit 8:    Out And About 

Unit 9:    The Body 

Unit 10:    Staying Healthy 

Unit 11:    What Do You Eat? 

Unit 12:    Sports And Pastimes

Unit 13:    Activities And The Seasons

Unit 14:    Making Plans 

Unit 15:    Countries  

Unit 16:    Man And The Environment

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Lưu Hoằng Trí
Nhà xuất bản NXB Đại Học Sư Phạm
ISBN 8935092777627
Trọng lượng (gr) 230
Kích thước 17 x 24
Số trang 191
Giá bìa 48,000 đ