Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam
ISBN 8934994285872
Trọng lượng (gr) 160
Kích thước 17x24
Số trang 123
Giá bìa 8,700 đ