Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam
ISBN 8934994285551
Trọng lượng (gr) 120
Kích thước 17x24
Số trang 99
Giá bìa 7,400 đ