Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Bài Tập Kiểm Toán Nâng Cao

Sách Bài tập kiểm toán nâng cao được biên soạn với mong muốn giúp các bạn dễ dàng tiếp cận và nắm vững những kiễn thức chung nhất về kiểm toán chuyên ngành.Bài tập kiểm toán nâng cao được bám sát theo xu hướng giảng dạy, học tập và thi cử chung hiện nay của các trường, nội dung bao gồm:

Phần I: Trắc nghiệm kiểm tra kiến thức tiếp thu

Phần II: Câu hỏi trả lời đúng hoặc sai

Phần III: Câu hỏi thảo luận

Phần IV: Tìm hiểu văn bản pháp luật kiểm toán

Phần V: Kiểm tra nghiệp vụ kế toán

Phần VI: Bài tập tình huống

Phần 7: Kiểm tra cuối chương

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Trịnh Quốc Hùng
Nhà xuất bản NXB Phương Đông
Năm phát hành 12-2018
ISBN 2020100000265
Trọng lượng (gr) 280
Kích thước 24 x 16
Số trang 126
Giá bìa 35,000 đ