Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Nhiều Tác Giả
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Văn Học
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành Đinh Tị
ISBN 4670302303879
Kích thước 17 x 25 cm
Số trang 20
Giá bìa 15,000 đ