Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Bài Giảng Môn Học Chính Trị

Cuốn sách nhằm góp phần đổi mới việc dạy và học môn chính trị ở các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên, nâng cao ý thức rèn luyện, đáp ứng yêu cầu về tri thức và phẩm chất chính trị của người lao động mới trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Trên cơ sở khung chương trình môn học chính trị dùng cho các trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, Bài Giảng Môn Học Chính Trị cung cấp và trình bày ngắn gọn những kiến thức cơ bản gắn liền với các bài giảng của bộ môn chính trị, giúp học sinh, sinh viên có thêm tài liệu nghiên cứu, học tập.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả TS Trương Văn Bính
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045710111
Trọng lượng (gr) 390
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 407
Giá bìa 95,000 đ