Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Dean Buonomano
Nhà xuất bản Kawadeshobo Shinsha/Tsai Fong Books
ISBN 9784309252735
Trọng lượng (gr) 1000
Kích thước 0 x 0 x 0
Giá bìa 434,000 đ