Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Nhiều Tác Giả
Nhà xuất bản Đồng Nai
ISBN 9900000539689
Trọng lượng (gr) 140
Kích thước 31x23
Số trang 43
Giá bìa 20,000 đ