Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Usborne Publishing Ltd
ISBN 9781409581543
Trọng lượng (gr) 382
Kích thước 22.7 x 1.6 x 27.7
Giá bìa 317,000 đ