Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Giới thiệu sách

Sơ lược về tác phẩm

Ba cột trụ của Thiền, đó là Giáo lý, Tu tập, và Giác ngộ. Lão sư Philip Kapleau, người đóng vai trò chính trong việc 

đưa Phật giáo Thiền về châu Mỹ, đã trình bày trong cuốn sách này một tổng quan hàm súc về lịch sử và quy luật của 

Phật giáo Thiền. Tác phẩm kinh điển còn được cập nhật và hiệu chỉnh, được bổ sung các ảnh tư liệu mới.

Nhận định

“Hơn ba chục năm qua, Ba Trụ Thiền của Lão sư Kapleau là nguồn suối giáo lý Thiền cho những người tu tập tọa thiền 

ở phương Tây, mà ngày nay nó vẫn còn sinh động và tươi mát như khi được xuất bản lần đầu tiên. Cuốn sách thực sự

đứng vào hàng những tác phẩm kinh điển phi thời gian của Phật giáo Thiền.”

- Lão sư John Daido Lori, Viện trưởng Zen Mountain Monastery

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Thiền sư Philip Kapleau
Dịch giả .Đỗ Đình Đồng
Nhà xuất bản Thế Giới
Năm phát hành 01-2015
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 8935235204430
Kích thước 15 x 24 cm
Số trang 433
Giá bìa 128,000 đ