Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Bob Shacochis
Nhà xuất bản Gallimard
ISBN 9782070751938
Trọng lượng (gr) 9.9 ounces
Kích thước 8.1 x 5.5 x 0.7 inches