Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

In this easy reader, kids have fun pointing out some of their favorite things found at the beach--the fish in the ocean, sand castles on the beach, and birds in the sky.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Alexa Andrews,Candice Keimig
Nhà xuất bản Penguin Young Readers Group
Năm phát hành 05-2013
ISBN 9780448478685
Trọng lượng (gr) 87
Kích thước 0.0 x 22.0 x 15.0
Số trang 32
Giá bìa 67,000 đ