Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Red Fox
ISBN 9781862308879
Trọng lượng (gr) 123
Kích thước 19.8 x 0.9 x 12.9
Giá bìa 168,000 đ