Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

This is a sequel to Assassin's Creed: Renaissance. Ezio, the master assassin, seeks to avenge the death of his uncle. Unbeknownst to him this will pit him against the Knights Templar.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Oliver Bowden
Nhà xuất bản Penguin Group US
ISBN 9780441020577
Trọng lượng (gr) 295
Kích thước 19x20.9
Số trang 528
Giá bìa 162,000 đ