Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Một số bài trong số này:

Về thăm thầy cũ (Đoàn Ngọc Nghĩa)

Đồng chiêm (Dương Văn Mưu)

Khi trở về khóm 1 (Nguyễn Nguyên Phượng)

Sáng nay xuống phố (Túy Tâm)

Hoài niệm mùa thu (Huỳnh Gia)

Khách Xuân (Bình Địa Mộc)

Biến dạng (Võ Thị Kim Phượng)

Đêm hè nhớ mẹ (Quang Thám)

Quê nhà (Nguyên Tiêu)

Vẫn ngóng đợi người (Ngô Văn Cư)

Sông Hàn (Nguyễn Thi Thu Hiền)

Cầu tình yêu ở sông Hàn (Cao Vĩ Nhánh)

Lỗi hẹn sông Côn (Nguyễn Thanh Xuân)

Sông vẫn ngọt ngào (Mạc Tường)

Sông Thạch Hãn (Đoàn Hạo Lương)

Dòng Hiếu Giang xanh (Nhật Linh)

Sông Rõng yêu thương (Dương Vũ)

Trầm tích sông Ba (Huỳnh Thúy Kiều)

Khe làng (Phi Tân)

Dòng sông của tôi (Huỳnh Sơn Vũ)

Sông nhớ (Hồ Hiếu Thảo)

Sông Hậu (Thùy Như)

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Nhiều Tác Giả
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành NXB Trẻ
ISBN 3969748732789
Kích thước 13 x 19cm
Giá bìa 42,000 đ