Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Marian Keyes
Nhà xuất bản Penguin Export
ISBN 9780241959343
Trọng lượng (gr) 1
Kích thước 18.1 x 3.8 x 11.1
Giá bìa 174,000 đ