Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Katie offers to help the owner of her favorite pizza shop run a pizza-eating contest. But when Katie turns into Louie the chef, how will the pizzas for the contest get made? Katie's clueless! She's never cooked anything without her mom before! Illustrated by John & Wendy.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Nancy Krulik,Wendy,John , Wendy
Nhà xuất bản Penguin Putnam Inc
Năm phát hành 08-2004
ISBN 9780448432045
Trọng lượng (gr) 45
Kích thước 0.0 x 19.0 x 12.0
Số trang 80
Giá bìa 67,000 đ