Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Angelica Sprocket lives next door. Her overcoat has pockets galore! And you'll never guess what's in them...Prepare to be surprised, thrilled and tickled pink by Angelica Sprocket's never-ending pockets, and the marvellous things she keeps in them!

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Quentin Blake
Nhà xuất bản Random House Children'S Publishers Uk
Năm phát hành 09-2010
ISBN 9780224083768
Trọng lượng (gr) 476
Kích thước 1.0 x 29.0 x 22.0
Số trang 32
Giá bìa 370,000 đ