Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

This Illustrated collection, beautifully translated by Pat Shaw Iversen, includes forty-seven of Hans Christian Andersen's immortal tales.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Hans Christian Andersen
Nhà xuất bản Signet Classics
ISBN 9780451529374
Trọng lượng (gr) 196
Kích thước 17.4 x 2.6 x 11.1
Số trang 384
Giá bìa 98,000 đ