Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

An Sĩ Toàn Thư

Đại sư Ấn Quang vốn là một bậc long tượng trong Phật giáo. Ngài đã nói về sách An Sỹ toàn thư và soạn giả của sách là tiên sinh Chu An Sỹ như sau: "Quả thật là một quyển kỳ thư khuyến thiện bậc nhất trong thiên hạ, nếu so với những quyển sách khuyến thiện tầm thường khác, há có thể sánh cùng được sao? Lòng tôi vẫn tin chắc rằng tiên sinh hẳn là bậc Bồ Tát theo bản nguyện mà hiện thân cư sĩ để thuyết pháp độ sinh."

"Với người khéo đọc sách này ắt những tâm niệm gian dối tàn độc sẽ tức thời tan biến, mà những tâm nguyện tự lợi lợi tha sẽ tự nhiên mạnh mẽ sinh khởi, từ chỗ suy ngẫm mà từng bước dần dần hướng thiện, ngày càng tiến bộ sâu xa hơn, dẫu không lưu tâm đến mà tự nhiên tâm trần tục cũng chuyển dần thành trí tuệ thánh nhân, gần như có thể đạt đến chỗ thấu triệt lẽ sinh tử, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, được đối diện kính lễ đức Phật A-di-đà, tự mình được Phật ban lời thọ ký."

Bộ sách AN SĨ TOÀN THƯ gồm bốn phần như sau:

Phần I. Giảng Rộng Bài Văn Âm Chất (gồm hai quyển Thượng và Hạ)

Phần II. Khuyên Người Bỏ Sự Giết Hại

Phần III. Khuyên Người Bỏ Sự Dâm Dục

Phần IV. Khuyên Người Niệm Phật Vãng Sinh Tịnh Độ.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Chu An Sĩ
Dịch giả Nguyễn Minh Tiến
Nhà xuất bản NXB Thời Đại
ISBN 8935209621720
Trọng lượng (gr) 900
Kích thước 14.5 x 20.5
Số trang 856
Giá bìa 190,000 đ