Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Oxford University Press
Năm phát hành 08-2014
ISBN 9780194775571
Trọng lượng (gr) 96
Kích thước 1.7 x 19.0 x 13.5
Giá bìa 1,336,000 đ