Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Parragon Book Service Ltd
Năm phát hành 06-2012
ISBN 9781445435145
Trọng lượng (gr) 523
Kích thước 3 x 21 x 22.4
Giá bìa 111,000 đ