Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản David Fickling Books
ISBN 9781849921213
Trọng lượng (gr) 150
Kích thước 22 x 0.4 x 14.4
Giá bìa 67,000 đ