Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Grand Central Publishing
ISBN 9780446566506
Trọng lượng (gr) 200
Kích thước 17.8 x 3.2 x 10.8
Giá bìa 124,000 đ