Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Activate! B1+ Grammar & Vocabulary provides additional practice on key grammar areas and consolidates the language covered in the Students' Book ensuring your students are prepared for their exam.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Pearson
Nhà xuất bản Pearson
ISBN 9781405851114
Trọng lượng (gr) 240
Kích thước 29.21x20.574
Số trang 80
Giá bìa 121,000 đ