Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

The Geronimo Stilton Academy: Comprehension Pawbooks have been developed to build on children's interest in the Geronimo Stilton series to develop their literacy skills through structured exercises. Designed to fuel children's interest in reading, this series engages children and makes the learning of English enjoyable. 

Each workbook contains:

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Geronimo Stilton
Nhà xuất bản Scholastic
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành Scholastic
ISBN 6771890880129
Kích thước 210.82 x 276.86 x 5.08mm
Số trang 64
Giá bìa 230,400 đ