Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Level 3 of Academic Connections has a systematic step-by-step approach that helps students develop their academic and test-taking skills. It is provided with a MyEnglishLab online component.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Pearson
Nhà xuất bản Pearson
ISBN 9780132338455
Trọng lượng (gr) 400
Kích thước 25.146x19.812
Giá bìa 362,000 đ