Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

A little baby sleeps through everything from a beeping car and a barking dog to a ringing telephone, but when a tiny buzzing fly disturbs his slumber, the baby cannot be lulled back to sleep by anything but a kiss by his big sister. Original.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Wendy Cheyette Lewison
Nhà xuất bản Penguin Group US
ISBN 9780448412931
Trọng lượng (gr) 91
Kích thước 22.9x15.3
Số trang 48
Giá bìa 61,000 đ