Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Oh! Oh, no! It's raining, it's pouring! Dick and Jane are stuck indoors on a rainy day. Don't worry! There's plenty of family fun to be had inside--like board games, baking, and story time.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Danielle M Denega
Nhà xuất bản Penguin Group US
ISBN 9780448439853
Trọng lượng (gr) 73
Kích thước 22.2x16.3
Số trang 24
Giá bìa 65,000 đ