Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Paula Danziger
Nhà xuất bản Puffin Bks
ISBN 9780448478296
Trọng lượng (gr) 119
Kích thước 0.6 x 15.3 x 23
Số trang 48
Giá bìa 67,000 đ