Reviews 1

Cuốn sách này là một trong những cuốn có thể nói là đã thay đổi cuộc đời mình. Có một thời gian mình bị trầm cảm, trong đầu toàn những suy nghĩ tiêu cực. Tối đó mình đăng vào một group trên Facebook, nhờ mọi người gợi ý một quyển sách để tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn. Một người lạ đã gợi ý cuốn này. Vậy là, như người sắp đuối vớ được phao, mình mua ngay và đọc ngấu nghiến.

Những gì cuốn sách nói, đều trả lời những câu hỏi của mình lúc ấy.

(đọc tiếp...)

Làm thế nào để nhìn vào tình huống hiện tại tích cực hơn?

Phải chấp nhận gì, và cố gắng thay đổi gì, để cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn?

Làm sao đối mặt với thăng trầm trong cuộc sống?

Làm sao để hài lòng với cuộc sống hiện tại?

Sau cuốn sách này, mình đã tìm đến những cuốn sách của thầy Thích Nhất Hạnh và Thích Minh Niệm, cũng như quyển The Art of Happiness của Dalai Lama. Tất cả những cuốn sách ấy đã thay đổi cuộc sống của mình.

Thông tin chi tiết
Tác giả William B. Irvine