Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

99 Câu Hỏi - Đáp Về Biển Đảo

Biển Việt Nam là một bộ phận không thể tách rời và chiếm vị trí trọng yếu trong bình đồ Biển Đông - một khu vực địa lí giàu tài nguyên thiên nhiên, nhung cũng chứa đựng nhiều mâu thuẫn lợi ích liên quan đến các tranh chấp chủ quyền biển, đảo phức tạp và kéo dài trong lịch sử.

Cuốn sách được hoàn thành dựa trên cơ sở kế thừa cuốn sách 100 câu hỏi - đáp về biển, đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam.

Cuốn sách được chia làm ba phần:

Phần một: Hỏi - đáp về vị trí, vai trò và tiềm năng của biển, đảo Việt Nam

Phần hai: Hỏi - đáp về các vấn đề liên quan đến các quyền và bảo vệ quyền của Việt Nam ở Biển Đông

Phần ba: Hỏi - đáp về xây dựng và phát triển các lĩnh vực liên quan đền biển, đảo Việt Nam.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Ban Tuyên Giáo Trung Ương
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045705971
Trọng lượng (gr) 350
Kích thước 20.5 x 12.5
Số trang 270
Giá bìa 40,000 đ