9 Biện Pháp Bảo Đảm Nghĩa Vụ Hợp Đồng (Quy Định, Thực Tế Và Thiết Kế Giao Dịch Theo Bộ Luật Dân Sự Hiện Hành Năm 2015)

by Luật sư Trương Thanh Trúc
0.0 0 reviews
Thêm vào tủ sách của bạn
Viết review
So sánh giá bán
Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Cuốn sách gồm 99 tiểu mục, 24 mục, 6 chương (Giao dịch bảo đảm và tài sản bảo đảm; Các biện pháp bảo đảm; Điều kiện bảo đảm; Hợp đồng bảo đảm; Thủ tục và hiệu lực bảo đảm; Xử lý tài sản bảo đảm) được trình bày một cách hệ thống, đầy đủ, rõ ràng về mọi vấn đề, từ lý giải về các quy định pháp luật và liên hệ thực tế cho đến thiết kế các mẫu hợp đồng bảo đảm.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Luật sư Trương Thanh Trúc
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
ISBN 8935279105168
Trọng lượng (gr) 620
Kích thước 14.5 x 20.5
Số trang 608
Giá bìa 119,000 đ