Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

750 Tình Huống Giải Đáp Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình

Xây dựng là lĩnh vực lớn luôn thu hút sự quan tâm của Nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan đơn vị và người dân. Thời gian qua, Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành nhiều quy định mới về lĩnh vực xây dựng, quản lý chất lượng, thẩm định, thiết kế xây dựng công trình như: THÔNG TƯ SỐ 04/2014/TT-BTC NGÀY 02-01-2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH Quy định quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT NGÀY 27-12-2013 CỦA BỘ XÂY DỰNG - BỘ CÔNG THƯƠNG - BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung. TT 13/2013/TT-BXD ngày 15-8-2013 Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình; TT 10/2013/TT-BXD ngày 25-7-2013 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng; NĐ 207/2013/NĐ-CP ngày 11-12-2013 về hợp đồng xây dựng....

Nội dung cuốn sách bao gồm nội dung sau:

Phần thứ nhất. Giải đáp về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Phần thứ hai. Giải đáp về hợp đồng xây dựng

Phần thứ ba. Giải đáp về giấy phép xây dựng, thanh tra xây dựng

Phần thứ tư. Giải đáp về  quản lý, xây dựng, kinh doanh nhà ở, bất động sản

Phần thứ năm. Giải đáp về quản lý chi phí đầu tư, chi phí khảo sát xây dựng, quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước

Phần thứ sáu. Giải đáp về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng

Phần phụ lục. Văn bản liên quan.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Lao Động Xã Hội
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786046511564
Trọng lượng (gr) 800
Kích thước 28 x 20
Số trang 427
Giá bìa 335,000 đ