Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Cuốn sách 7 BƯỚC ĐẾN THÀNH CÔNG do Học giả Nguyễn Hiến Lê viết phỏng dịch theo cuốn GIVE YOURSELF A CHANCE (The Seven Steps to Success) của tác giả Gordon Byron. Trong Lời Tựa người dịch viết: “Đọc cuốn sách này, độc giả sẽ được tác giả cầm tay dắt lần lần lên bảy bực thang để đến của thành công

Bảy bực thang đó là:

Luyện lòng tự tin và rèn nghị lực

Luyện nhân cách

Đắc nhân tâm

Luyện tập và giữ gìn sức khỏe

Khéo dùng tiếng mẹ đẻ

Luyện trí

Kiếm việc làm và dự bị để được thăng cấp

Toàn là những điều thực hành ngay được. còn về kết quả thì trong sách tác giả đã đưa ra nhiều thí dụ có thật để chứng minh hiệu quả của phương pháp”.

Cuốn sách gồm những nội dung chính sau:

Chương 1: Luyện lòng tự tín và rèn nghị lực.

Chương 2: Luyện nhân cách.

Chương 3: Đắc nhân tâm.

Chương 4: Luyện tập và giữ gìn thân thể.

Chương 5: Khéo dùng tiếng Việt.

Chương 6: Luyện trí.

Chương 7: Cầu thiện giá nhi cô.

\

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyễn Hiến Lê
Dịch giả Nguyễn Hiến Lê
Nhà xuất bản NXB Văn hóa Văn nghệ
ISBN 9786046833581
Trọng lượng (gr) 180
Kích thước 13 x 19
Số trang 178
Giá bìa 48,000 đ
Thể loại