Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

685 Tình Huống Giải Đáp Về Nghiệp Vụ Kế Toán, Kiểm Toán, Quản Lý Tài Chính

Để đảm bảo việc quản lý sử dụng ngân sách nhà nước có hiệu quả, tiết kiệm, thực hiện nghiêm các chế độ, chính sách kế toán, kiểm toán, quản lý thu, chi tài chính, thời gian qua Chính phủ và các Bộ ngành đã ban hành nhiều văn bản pháp quy mới có liên quan đến các vấn đề về quản lý sử dụng ngân sách nhà nước như:

- NĐ 16/2015/NĐ-CP ngày 14-02-2015 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

- TTLT 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30-05-2014 Quy định chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

- TT 162/2014/TT-BTC ngày 06-11-2014 Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước....

Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị nắm bắt kịp thời và thực hiện tốt việc lập dự toán ngân sách nhà nước, thanh quyết toán thu chi ngân sách, đồng thời nhằm nâng cao năng lực quản lý về tài chính của các cán bộ quản lý của kế toán trưởng các đơn vị, Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách 685 Tình Huống Giải Đáp Về Nghiệp Vụ Kế Toán, Kiểm Toán, Quản Lý Tài Chính.

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

- Phần thứ nhất: Giải đáp tình huống về tổ chức vận hành, khai thác hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc.

- Phần thứ hai: Giải đáp tình huống về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư, vốn sự nghiệp, dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

- Phần thứ ba: Giải đáp tình huống về quản lý tài chính, lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước.

- Phần thứ tư: Giải đáp tình huống về chế độ hao mòn tài sản cố định, quản lý sử dụng tài sản trong các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

- Phần thứ năm: Giải đáp tình huống về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước, quản lý tài sản nhà nước.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Quang Minh
Nhà xuất bản NXB Tài Chính
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786047911295
Trọng lượng (gr) 700
Kích thước 28 x 20
Số trang 439
Giá bìa 335,000 đ