Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

60 ĐỀ KIỂM TRA & ĐỀ THI TOÁN 5

Sách 60 ĐỀ KIỂM TRA & ĐỀ THI TOÁN 5 gồm 3 phần:

Phần thứ nhất:

10 đề kiểm tra giữa học kì I

15 đề kiểm tra cuối học kì I

5 đề kiểm tra giữa học kì II

20 đề kiểm tra cuối học kì II

Phần thứ hai: ĐÁP ÁN VÀ BÀI GIẢI

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Võ Thị Hoài Tâm
Nhà xuất bản NXB Đồng Nai
ISBN 8936083209509
Trọng lượng (gr) 240
Kích thước 16 x 24
Số trang 184
Giá bìa 55,000 đ