Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Quyển sách gồm 7 chuyên đề cơ bản sau:

Chuyên đề 1: Kiến thức cơ bản

Chuyên đề 2: Các bài toán chứng minh

Chuyên đề 3: Tam giác đồng dạng

Chuyên đề 4: Các bài toán tính toán hình học

Chuyên đề 5: Các bài toán hình học không gian

Chuyên đề 6: Các bài toán dựng hình, quỹ tích

Chuyên đề 7: Các bài toán tổng hợp

Trong mỗi phần của cuốn sách lại được cấu trúc gồm 4 nội dung chính như sau:

Phương pháp chung

Các ví dụ minh họa

Bài tập vận dụng

Hướng dẫn và đáp số.

Với một số dạng bài tập cơ bản đều có phương pháp giải cụ thể và ví dụ minh họa. Ngoài ra, các bài tập đều có hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu. Nhiều ví dụ có lời nhận xét để giúp học sinh tránh các sai lầm cơ bản. Các bài tập được lựa chọn từ dễ đến khó, có những bài tác giả đã đưa ra nhiều phương pháp khác nhau để bạn đọc tham khảo.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Trần Thị Vân Anh
Nhà xuất bản NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội
ISBN 8936039380290
Trọng lượng (gr) 450
Số trang 291
Giá bìa 57,000 đ