Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản M&a Editions
Năm phát hành 06-2014
ISBN 9782822403283
Trọng lượng (gr) 670
Kích thước 1.0 x 23.0 x 19.0
Giá bìa 721,000 đ